Đóng

Tin tức cho bé

Thông tin và lịch học Bé khéo tay tháng 7 và 1/2 tháng 8

Lượt xem: 76

26/06/2017 19:36

Sau khóa học tháng 6, đã có nhiều phụ huynh biết đến chương trình học thủ công dành cho các bé tại Vinacraft nhiều hơn.

Và bây giờ xin được cập nhật thông tin về học phí và lịch học cho các bé vào tháng 7 và 1/2 tháng 8 nhe

Lịch học từ ngày 5/7 đến hết ngày 16/8

Học phí tháng 7 gồm 8 buổi (800.000đ)

Học phí tháng 8 gồm 5 buổi (500.000đ)

Giảm 10% khi bạn đăng kí hết khóa (1.300.000đ còn lại 1.170.000đ)

Những bé có buổi vắng đã báo trước trong tháng 7 sẽ được bù lại trong tháng 8

Lịch học chi tiết như sau: