Đóng

5 - 10 tuổi

Hướng dẫn làm gấu Po

Lượt xem: 675

02/05/2016 15:51

Video hướng dẫn chi tiết bé làm gấu Po đây, Vinacraft có sẵn bộ kit nhé, bé có thể mua về rồi xem hướng dẫn làm.